Vihreät optimistisia kuntansa, kokoomuksen ja keskustan valtuutetut maakuntansa tulevaisuudesta

Kuusi kymmenestä valtuutetusta katsoo, että oman kunnan tulevaisuus yleisesti arvioiden paranee nykyisellä valtuustokaudella 2017-2020.

  • LKS 20140314 LKS 20131213 // LKS 20131006  Kuntien vaakunoita Kuntatalon seinällä Helsingissä 11. syyskuuta 2013. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

    Vahvinta usko oman kunnan myönteiseen kehitykseen on vihreiden valtuutetuilla.

    ()

Tämä käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön kuntavaltuutetuille tekemästä kyselytutkimuksesta. Joka viides (19 %) ei uskonut muutosta tapahtuvan. Vain 16 prosenttia valtuutetuista arvioi kehityksen heikkenevän.

Vahvinta usko oman kunnan myönteiseen kehitykseen oli vihreiden valtuutetuilla, joista 74 prosenttia uskoi siihen. Myönteiseen kehitykseen uskoi myös 67 prosenttia kokoomuksen valtuutetusta. Pessimistisimpiä olivat SDP:n valtuutetut, mutta heistäkin yli puolet (54 %) arvioi kunnan kehitystä myönteisesti.

Ensimmäisen kauden valtuutetuista kaksi kolmesta (68 %) uskoi kuntansa myönteiseen kehitykseen, kun yli neljä kautta valtuutettuna olleista vain reilu puolet (52 %) uskoi samoin.

Tulevaisuuden usko näyttää olevan suoraan riippuvaista iästä. Alle 30–vuotiaasta valtuutetusta lähes neljä viidestä (77 %) uskoi kuntansa tulevaisuuteen. Yli 50–vuotiaista kollegoista sama luku oli reilulla puollella (53 %).

Kokoomuksen ja keskustan valtuutetut uskovat maakuntiin

Puolet (48 %) kuntien valtuutetuista uskoi oman maakunnan kehityksen paranevan. Reilu viidennes (22 %) ei uskonut muutokseen mihinkään suuntaan nykyisellä valtuustokaudella. Viidennes (19 %) uskoi kuntansa aseman sen heikkenevän.

Vahvinta usko maakunnan myönteiseen tulevaisuuteen oli kokoomuksen (60 %) ja keskustan (57 %) valtuutetuilla. SDP:n valtuutetut olivat pessimistisimpiä, reilu kolmannes (37 %) uskoi oman maakunnan kehityksen paranevan.

Maakunnista vahvin usko näkymien paranemiseen oli Varsinais-Suomessa, jossa kaksi kolmesta (68 %) uskoi näin. Synkimpinä näkymiä pitivät eteläsavolaiset valtuutetut, joista kolmasosa (32 %) uskoi näkymien heikkenevän ja hieman vähemmän, 29 prosenttia, paranevan.

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiö teki sähköpostitse kyselytutkimuksen keväällä valituille uusille kaupunkien ja kuntien valtuutetuille. Kysely lähetettiin 7902 valtuutetulle 24.5-12.6.2017. Kyselyyn vastasi 1 745 valtuutettua. Vastausprosentti on 22. Vastanneet olivat edustava joukko suhteutettuna valtuutettujen kokonaismäärään maakunnittain ja puolueittain. RKP:n valtuutetuilla on pieni aliedustus. Tutkimuksen virhemarginaali on kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.